16-17 NOVEMBER 2024

Henry Abramovich

The founder of psychoanalysis, Sigmund Freud was born into a Jewish family. The significance of Freud’s Jewishness for the origins, nature and practice of psychoanalysis has since its birth been a continuous question. Is there something Jewish in psychoanalysis?

Läs mer

Victoria Ahlén

Samuel är född i en judisk flyktingfamilj och har stort intresse för östeuropeisk judisk mat och kultur. Hans uppväxt i ett efterkrigsjudiskt hem präglades av minnen från förkrigstid. Elva år på flykt hade skapat luckor i föräldrarnas förhållande till den judiska traditionen, men ändå lovprisar han sin barndom.

Läs mer

Mattias Amster

Ge - men till allt och till alla? Det kan och vill jag inte. I våra huvuden - och plånböcker - rör vi oss mellan generositet och begränsningar. Judendomen lyfter givandet i teorin men praktiken kan vara knepigare. Kan rabbinen och insamlaren hjälpa mig? En stunds generositet - med tankar och praktiker (helt utan swishande)!

Läs mer

Esther Amster

In this session we will explore several texts and the uses of the Hebrew word Chessed, often translated as kindness, to understand: 1) The paradoxical centrality and problem of kindness and 2) How using intertextual sources can define foundational concepts and offer practical and spiritual wisdom.

Läs mer

Miglė Anušauskaitė

Meet Miglè Anušauskaitė, a researcher from the National Library of Lithuania, in conversation about the unique documents, thought to have been lost during the Holocaust, and rediscovered in 2017.

Läs mer

Mårten Arndtzén

Är allt tillåtet när Förintelsen skildras inom konst och kultur? Ett samtal mellan Saskia Neuman, Mårten Arndtzén och Madelaine Levy.

Läs mer

Emma Augustsson

Emma Augustsson framför tillsammans med Annkatrin Meyerson och Love Meyerson dikter av Debora Vogel, som tonsatts av Annkatrin Meyerson. Debora Vogel var poet, filosof och skribent verksam i Lwów. Hon var influerad av de modernistiska tongångarna och skrev på jiddisch.

Läs mer

Shane Baker

Now Vartn af Godot will occupy the fine salons of Dramaten on November 13-14. In this session, actors Shane Baker and Michael Wex discuss the play with Abbe Schulman, Chairman of the Yiddish Society in Stockholm and Lizzie Oved Scheja, Executive Director of Judisk Kultur i Sverige, the driving forces behind the project.

Läs mer

Or-ly Barlev

Independent Journalism, Civil Protest and Government Change in Israel. Willy Silberstein interviews the Israeli journalist and activist Or-ly Barlev.

Läs mer

Sarah Beg

Om du hört talas om fenomenet men inte vet vad du ska tycka - trösta ej! Live från studion i Stockholm kommer fyra eminenta paneldeltagare tycka till och tänka högt om antisemitism i sociala medier. Utifrån en rad på förhand skrivna påståenden, i Glämsta-lingo känt som en “lapparat”, kommer omfattning och utbredning, trendspaning och metodproblem avhandlas. Detta vill du inte missa!

Läs mer

Beate Hein Bennett

Now Vartn af Godot will occupy the fine salons of Dramaten on November 13-14. In this session, actors Shane Baker and Michael Wex discuss the play with Abbe Schulman, Chairman of the Yiddish Society in Stockholm and Lizzie Oved Scheja, Executive Director of Judisk Kultur i Sverige, the driving forces behind the project.

Läs mer

Sofia Berg-Böhm

För hundra år sedan var jiddischkulturen vital och expansiv och växte tillsammans med dåtidens avantgarde på alternativa scener. I den blivande föreställningen Kabaret Jiddisch plockar Sofia Berg Böhm, Anne Kalmering, Nils Harning och Miriam Oldenburg upp kabarettraditionen från Warszawa, Odessa, Paris, Vilnius, New York och gör den till Stockholm 2021.

Läs mer

Ulf Bjereld

Sedan Junikriget 1967 och ännu mer sedan Libanonkriget 1982 har antisemitiska hatbrott, yttringar och kontroverser i Sverige ofta varit kopplade till händelseutvecklingen i Israel-Palestinakonflikten – men varför är det så, hur ser sambanden egentligen ut och hur har de förändrats över tid?

Läs mer

Håkan Blomqvist

I mellankrigstidens Polen utgjorde den judiska socialistiska och icke-sionistiska arbetarrörelsen Bund en stark kraft. Efter kriget och Förintelsen försökte rörelsen återsamla de anhängare som överlevt, bland annat i Sverige.

Läs mer

Anders Carlberg

Moderator: Flykten till Marstrand. Anna Grinzweig Jacobsson var bara 6 år när hon tillsammans med sina föräldrar lämnade Polen och kom till en flyktingförläggning på Marstrand i Bohuslän. Hennes bok och utställning bygger på intervjuer med andra som fick lämna Polen 1968-1970. Möt Anna Grinzweig Jacobsson i ett samtal med Anders Carlberg, f.d. ordförande för…

Läs mer

Valeria Conte

Nigunim Session, Klezmer Music - Lecture & Listening Session, Yinon & Valeria, Yinon & Valeria (music video) and Valeria's Klezmer Chariot featuring Farshid Dalir (music video).

Läs mer

Eva Ekselius

Vad är Toran? Profeterna? Skrifterna? Saga, legend, historia, lagtext, etik, poesi? Fakta eller fiktion? Vem avgör? Hur ska vi tolka - och vems tolkning är rätt? Eva Ekselius diskuterar hur vi närmar oss texterna, hur vi öppnar dem för att utvinna ständigt ny mening.

Läs mer

Anna Ekström

Internationellt Forum för hågkomst av Förintelsen och mot antisemitism gick av stapeln i Malmö två dagar i oktober. Väl uppmärksammat i Sverige men kanske inte så mycket utanför landets gränser. Vad gav konferensen för resultat och vilka var lärdomarna?

Läs mer

Samuel Engelhardt

Samuel är född i en judisk flyktingfamilj och har stort intresse för östeuropeisk judisk mat och kultur. Hans uppväxt i ett efterkrigsjudiskt hem präglades av minnen från förkrigstid. Elva år på flykt hade skapat luckor i föräldrarnas förhållande till den judiska traditionen, men ändå lovprisar han sin barndom.

Läs mer

Yehoshua Engelman

The founder of psychoanalysis, Sigmund Freud was born into a Jewish family. The significance of Freud’s Jewishness for the origins, nature and practice of psychoanalysis has since its birth been a continuous question. Is there something Jewish in psychoanalysis?

Läs mer

Daniel Feinbaum

Deras respektive ämnen är hemliga, inte ens de medverkande känner till varandras ämnen. Räkna med träffsäkra observationer, sylvassa kommentarer på varandras spaningar och en mycket underhållande session i högt tempo.

Läs mer

Alexander Freudenthal

En diskussion av berättelsen om Abrahams offer av Isak. Akedan, som den kallas i judedomen, är en central berättelse om offer och offervillighet. Men gjorde verkligen Abraham rätt?

Läs mer

Anna Frey

Journalisten Johan Schück berättar om sin nya bok om den egna släktingen Herman Friedländer. En driftig entreprenör som spelade en aktiv roll i bygget av den moderna industrinationen Sverige. Han var även en stor mecenat för sin tids unga konstnärer: Ernst Josephson, Carl Larsson, Bruno Liljefors och Anders Zorn. Genom Friedländers livsöde tecknas också historien om Sveriges alla första judiska familjer. Hör Herman Friedländer och hans judiska sekelskiftesvärld väckas till liv på nytt.

Läs mer

Christina Gamstorp

De flesta av kvinnoporträtten på Judiska museet, som rabbinhustrun Beata Wulff eller Recha Michaelson som överlevde två äkta män, har aldrig visats tidigare. Följa med Christina Gamstorp, chef på Judiska museet, på en rundvandring bland tavlorna på kvinnoläktaren.

Läs mer

Jessika Gedin

Deras respektive ämnen är hemliga, inte ens de medverkande känner till varandras ämnen. Räkna med träffsäkra observationer, sylvassa kommentarer på varandras spaningar och en mycket underhållande session i högt tempo.

Läs mer

Rimma Gotskosik

Försmak Kabaret Jiddisch. För hundra år sedan var jiddischkulturen vital och expansiv och växte tillsammans med dåtidens avantgarde på alternativa scener. I den blivande föreställningen Kabaret Jiddisch plockar Sofia Berg Böhm, Anne Kalmering, Nils Harning, Rimma Gotskosik och Miriam Oldenburg upp kabarettraditionen från Warsawa, Odessa, Paris, Vilnius, New York och gör den till Stockholm 2021.…

Läs mer

Jan Grabowski

2018 drev det polska regeringspartiet Lag och rättvisa (PIS) igenom en lag som gör det straffbart, med upp till tre års fängelse, att lasta Polen och polacker för nazisternas folkmord. Förintelselagen, som den kallas, är avsedd att skydda Polens rykte. Efter hård kritik sänktes straffskalan – men lagen gäller fortfarande. Hur ska man beskriva Polens förhållande till Förintelsen idag?

Läs mer

Paula Grossman

Israel’s population has grown to nine million people, which has caused acute environmental and social crises. The presentation considers the ramifications of this: from pollution and dwindling natural resources to overcrowded classrooms, courtrooms, and roads. It examines the different approaches in Jewish tradition towards fertility, Israel’s population policies and describes how they must change to support a sustainable future.

Läs mer

David Grossman

Moderator: Iran-Israel och bomben. Samt: Moderator: ”Därför skapar Israel-Palestinakonflikten hat mot judar i Sverige och hur skall vi hantera det?”

Läs mer

Eva Grossman

Eva Grossmans mormor från Vilna överlevde förintelsen och kom till Sverige 1945 tillsammans med tre av sina fem barn. Hon var då 44 år gammal och änka hennes man Mendl och de två yngsta barnen mördade i läger i Estland. Hon skrev ner sina minnen i en anteckningsbok, på jiddisch. Eva har med hjälp översatt boken och utifrån hennes text, sina minnen, fakta och fotografier skrivit en bok.

Läs mer

Saar Harari

Gaga/people classes offer a framework for users to connect to their bodies and imaginations, experience physical sensations, improve their flexibility and stamina, exercise their agility and explosive power, and enjoy the pleasure of movement in a welcoming, accepting atmosphere.

Läs mer

Nils Soloveynik Harning

För hundra år sedan var jiddischkulturen vital och expansiv och växte tillsammans med dåtidens avantgarde på alternativa scener. I den blivande föreställningen Kabaret Jiddisch plockar Sofia Berg Böhm, Anne Kalmering, Nils Harning och Miriam Oldenburg upp kabarettraditionen från Warszawa, Odessa, Paris, Vilnius, New York och gör den till Stockholm 2021.

Läs mer

Yuval Hed

Havdala with Yuval Hed.

Läs mer

Viveka Hellström

Viveka Hellström är moderator vid den session där Annkatrin Meyerson tillsammans med medmusikanter framför dikter av Debora Vogel, som tonsatts av Annkatrin. Debora Vogel var poet, filosof och skribent verksam i Lwów. Hon var influerad av de modernistiska tongångarna och skrev på jiddisch.

Läs mer

Max Hüttner

Ge - men till allt och till alla? Det kan och vill jag inte. I våra huvuden - och plånböcker - rör vi oss mellan generositet och begränsningar. Judendomen lyfter givandet i teorin men praktiken kan vara knepigare. Kan rabbinen och insamlaren hjälpa mig? En stunds generositet - med tankar och praktiker (helt utan swishande)!

Läs mer

Cilla Jackert

Polisfilmen "Tunna blå linjen" på SVT blev en dundersuccé. Hur kommer det sig att den har ett judiskt inslag? Hur har reaktionerna varit bland kollegor och publiken på just det inslaget? Möt manusförfattaren Cilla Jackert och skådespelaren Jurek Sawka i ett samtal med Simon Pollack Sarnecki.

Läs mer

Anna Grinzweig Jacobsson

Flykten till Marstrand. Anna Grinzweig Jacobsson var bara 6 år när hon tillsammans med sina föräldrar lämnade Polen och kom till en flyktingförläggning på Marstrand i Bohuslän. Hennes bok och utställning bygger på intervjuer med andra som fick lämna Polen 1968-1970. Möt Anna Grinzweig Jacobsson i ett samtal med Anders Carlberg, f.d. ordförande för Judiska…

Läs mer

Noa Jakubowski

Om du hört talas om fenomenet men inte vet vad du ska tycka - trösta ej! Live från studion i Stockholm kommer fyra eminenta paneldeltagare tycka till och tänka högt om antisemitism i sociala medier. Utifrån en rad på förhand skrivna påståenden, i Glämsta-lingo känt som en “lapparat”, kommer omfattning och utbredning, trendspaning och metodproblem avhandlas. Detta vill du inte missa!

Läs mer

Sharon Jåma

Who is he? What does he want with his new position? How does he view the situation in the region and the opportunity to better the Israeli-Swedish relationship? And what are your questions for the new Israeli ambassador in Stockholm?

Läs mer

Anne Kalmering

Försmak Kabaret Jiddisch.

Läs mer

Mirjam Kellermann

Många är vi som genom åren läst Jackie Jakubowskis insiktsfulla texter. Men för vissa är det samtalen som påverkat mest. Alla som träffade Jackie vet att hans sätt att tala, resonera och informera gjorde starka intryck. Hans milda och humoristiska ton blandades med djupt allvar och stora sakkunskaper. I denna session ska vi i judisk anda samtala om samtalen med Jackie. Förhoppningen är att ge en unik inblick i hans idévärld och tankesätt.

Läs mer

Irena Kraus

When Vartn af Godot premiered with YiddishRep in NYC, The New Yorker proclaimed that “Beckett’s play may finally have found its mother tongue”. Now Vartn af Godot will occupy the fine salons of Dramaten on November 13-14.

Läs mer

Ziv Nevo Kulman

Who is he? What does he want with his new position? How does he view the situation in the region and the opportunity to better the Israeli-Swedish relationship? And what are your questions for the new Israeli ambassador in Stockholm?

Läs mer

Pia Lebsund

Pia Lebsund (alias Perl Lebovits) kommer att berätta om sin bok ”Varför händer det mig? En stulen barndom”, som är referenslitteratur på Forum för levande historia. Hon berättar också om olika terapiformer för personer med föräldrar som har överlevt koncentrationsläger.

Läs mer

Madelaine Levy

Är allt tillåtet när Förintelsen skildras inom konst och kultur? Ett samtal mellan Saskia Neuman, Mårten Arndtzén och Madelaine Levy.

Läs mer

Roland Loefler

Många är vi som genom åren läst Jackie Jakubowskis insiktsfulla texter. Men för vissa är det samtalen som påverkat mest. Alla som träffade Jackie vet att hans sätt att tala, resonera och informera gjorde starka intryck. Hans milda och humoristiska ton blandades med djupt allvar och stora sakkunskaper. I denna session ska vi i judisk anda samtala om samtalen med Jackie. Förhoppningen är att ge en unik inblick i hans idévärld och tankesätt.

Läs mer

Ingrid Lomfors

Hur bygger vi en inkluderande och hållbar församling? Varför är liberal judendom vägen framåt? Ingrid Lomfors, med mångårig erfarenhet av judiska frågor och judiskt arbete, ger en kort föreläsning och samtalar därefter med Lisa Narrowe.

Läs mer

Susanna Lundell

Susanna är moderator vid sessionen "En kibbutz i Falun" som handlar om Kaj Schuelers mammas upplevelser i Nazityskland 1933-1938 och hur hon räddades av barntransporterna till Sverige 1939. Hennes föräldrar var fast i Tyskland. Breven från föräldrarna och livet vid kibbutzen i Falun är stommen för en berättelse om Kajs mors upplevelser.

Läs mer

Fredrik Malm

Röster har höjts i Sverige för att kriminalisera deltagandet i rasistiska organisationer. Enligt en utredning ska ett sådant förbud förhindra att rasismen får fäste i samhället. Det är nödvändigt att begränsa föreningsfriheten, enligt regeringens utredare. Förslaget har mött kritik som bland annat handlar om att det är kontraproduktivt och kan leda till att rasistiska grupperingar får uppmärksamhet och attraherar flera anhängare samt att dess aktiviteter blir dolda och svårare att övervaka.

Läs mer

Christer Mattsson

Röster har höjts i Sverige för att kriminalisera deltagandet i rasistiska organisationer. Enligt en utredning ska ett sådant förbud förhindra att rasismen får fäste i samhället. Det är nödvändigt att begränsa föreningsfriheten, enligt regeringens utredare. Förslaget har mött kritik som bland annat handlar om att det är kontraproduktivt och kan leda till att rasistiska grupperingar får uppmärksamhet och attraherar flera anhängare samt att dess aktiviteter blir dolda och svårare att övervaka.

Läs mer

Herman Melzer

Röster har höjts i Sverige för att kriminalisera deltagandet i rasistiska organisationer. Enligt en utredning ska ett sådant förbud förhindra att rasismen får fäste i samhället. Det är nödvändigt att begränsa föreningsfriheten, enligt regeringens utredare. Förslaget har mött kritik.

Läs mer

Richard Meyer

This session will consider the creation and marketing of the 1980 series "Ten Portraits of Jews of the 20th Century" including the anti-Semitic reception in the press at the time and the embrace by Jewish collectors and institutions since. It will also discuss the exhibition "Warhol's Jews" which was curated by Meyer for the Jewish Museum in New York and the Contemporary Jewish Museum in San Francisco.

Läs mer

Annkatrin Meyerson

Annkatrin Meyerson framför tillsammans med medmusikanter dikter av Debora Vogel, som tonsatts av Annkatrin. Debora Vogel var poet, filosof och skribent verksam i Lwów. Hon var influerad av de modernistiska tongångarna och skrev på jiddisch.

Läs mer

Love Meyerson

Love Meyerson framför tillsammans med Annkatrin Meyerson och Emma Augustsson dikter av Debora Vogel, som tonsatts av Annkatrin Meyerson. Debora Vogel var poet, filosof och skribent verksam i Lwów. Hon var influerad av de modernistiska tongångarna och skrev på jiddisch.

Läs mer

Morton Narrowe

Retired former Chief Rabbi of Stockholm Morton Narrowe will speak on the different kinds of prophets, including true and false ones and how they sometimes risked their lives.

Läs mer

Elizabeth Narrowe

Moderator: Därför behöver vi en liberal strategi för att skapa en judisk framtid i Sverige. Hur bygger vi en inkluderande och hållbar församling? Varför är liberal judendom vägen framåt? Ingrid Lomfors, med mångårig erfarenhet av judiska frågor och judiskt arbete, ger en kort föreläsning och samtalar därefter med Elizabeth Narrowe, – även hon med lång…

Läs mer

Yonatan Neril

What can the Torah say about ecology? As people face huge ecological challenges — including growing hurricanes, floods, fires, and plastic pollution — this workshop with the Eco Bible author dives into this question.

Läs mer

Saskia Neuman

Är allt tillåtet när Förintelsen skildras inom konst och kultur? Ett samtal mellan Saskia Neuman, Mårten Arndtzén och Madelaine Levy.

Läs mer

Ricki Neuman

The founder of psychoanalysis, Sigmund Freud was born into a Jewish family. The significance of Freud’s Jewishness for the origins, nature and practice of psychoanalysis has since its birth been a continuous question. Is there something Jewish in psychoanalysis?

Läs mer

Petra Kahn Nord

Röster har höjts i Sverige för att kriminalisera deltagandet i rasistiska organisationer. Enligt en utredning ska ett sådant förbud förhindra att rasismen får fäste i samhället. Det är nödvändigt att begränsa föreningsfriheten, enligt regeringens utredare. Förslaget har mött kritik som bland annat handlar om att det är kontraproduktivt och kan leda till att rasistiska grupperingar får uppmärksamhet och attraherar flera anhängare samt att dess aktiviteter blir dolda och svårare att övervaka.

Läs mer

Miriam Oldenburg

För hundra år sedan var jiddischkulturen vital och expansiv och växte tillsammans med dåtidens avantgarde på alternativa scener. I den blivande föreställningen Kabaret Jiddisch plockar Sofia Berg Böhm, Anne Kalmering, Nils Harning och Miriam Oldenburg upp kabarettraditionen från Warszawa, Odessa, Paris, Vilnius, New York och gör den till Stockholm 2021.

Läs mer

Daniel Pargman

Folkmord (genocide) blev ett brott efter andra världskriget. Kan det hända att tiden nu har kommit till att göra “ecocide” till ett brott i en värld som lider av storskalig miljöförstöring? Och vilken är kopplingen till judendomen?

Läs mer

Anders Persson

Iran har ökat sina ansträngningar för att nå kärnvapen och mycket tyder på att de kommer att lyckas. Hur nära är man? Hur kommer Israel och USA att agera? Är avtal eller restriktioner effektivt?

Läs mer

Lena Posner-Körösi

Många är vi som genom åren läst Jackie Jakubowskis insiktsfulla texter. Men för vissa är det samtalen som påverkat mest. Alla som träffade Jackie vet att hans sätt att tala, resonera och informera gjorde starka intryck. Hans milda och humoristiska ton blandades med djupt allvar och stora sakkunskaper. I denna session ska vi i judisk anda samtala om samtalen med Jackie. Förhoppningen är att ge en unik inblick i hans idévärld och tankesätt.

Läs mer

Tommy Ringart

Moderator: Boken om min mormor Fruma Don. Eva Grossmans mormor från Vilna överlevde förintelsen och kom till Sverige 1945 tillsammans med tre av sina fem barn. Hon var då 44 år gammal och änka. Hennes man Mendl och de två yngsta barnen blev mördade i läger i Estland. Hon skrev ner sina minnen i en…

Läs mer

Stefan Rokem

Religiösa grupper inom judenheten och bakgrund till ortodoxa judars ställning i Israel. Status qou mellan sekulära och ortodoxa judar. David Ben Gurions brev i juni 1947 till ultraortodoxt parti, för en enhetlig policy för FN:s kommitté om Palestina. Försök att visa FN att den blivande staten skulle vara demokratisk med uttrycksfrihet. Fyra områden: Shabbat, Kashrut, Familjelagar, utbildning.

Läs mer

Arik Rosenblum

Ecoocean was born out of one persons deep concern for the state of the marine environment in Israel and his determination that research, education and community engagement were the tools needed to create awareness and the appreciation for a healthy marine environment in Israel.

Läs mer

Dani Rotstein

Majorca holds a secret, never discussed in most travel guides. During the Inquisition, the Crypto-Jews or Chuetas publicly professed Catholicism while privately adhering to Judaism. Still, hundreds of Jews were murdered and only 15 families survived. Join guide Dani Rotstein on a special virtual tour of Majorca’s history and its lessons for all Jews today.

Läs mer

Simon Pollack Sarnecki

Polisfilmen "Tunna blå linjen" på SVT blev en dundersuccé. Hur kommer det sig att den har ett judiskt inslag? Hur har reaktionerna varit bland kollegor och publiken på just det inslaget? Möt manusförfattaren Cilla Jackert och skådespelaren Jurek Sawka i ett samtal med Simon Pollack Sarnecki.

Läs mer

Jurek Sawka

Polisfilmen "Tunna blå linjen" på SVT blev en dundersuccé. Hur kommer det sig att den har ett judiskt inslag? Hur har reaktionerna varit bland kollegor och publiken på just det inslaget? Möt manusförfattaren Cilla Jackert och skådespelaren Jurek Sawka i ett samtal med Simon Pollack Sarnecki.

Läs mer

Lizzie Oved Scheja

Now Vartn af Godot will occupy the fine salons of Dramaten on November 13-14. In this session, actors Shane Baker and Michael Wex discuss the play with Abbe Schulman, Chairman of the Yiddish Society in Stockholm and Lizzie Oved Scheja, Executive Director of Judisk Kultur i Sverige, the driving forces behind the project.

Läs mer

Kaj Schueler

En kibbutz i Falun. Att forska och skriva familjehistoria. ”En kibbutz i Falun” handlar om Kaj Schuelers mammas upplevelser i Nazityskland 1933-1938 och hur hon räddades av barntransporterna till Sverige 1939. Hennes föräldrar var fast i Tyskland och breven från föräldrarna och livet vid kibbutzen i Falun är stommen för en berättelse om Kajs mors…

Läs mer

Sarah Schulman

Moderator: Vartn af Godot (Waiting for Godot in Yiddish). When Vartn af Godot premiered with YiddishRep in NYC, The New Yorker proclaimed that “Beckett’s play may finally have found its mother tongue”. Now Vartn af Godot will occupy the fine salons of Dramaten on November 13-14. In this session, actors Shane Baker and Michael Wex…

Läs mer

Abbe Schulman

Now Vartn af Godot will occupy the fine salons of Dramaten on November 13-14. In this session, actors Shane Baker and Michael Wex discuss the play with Abbe Schulman, Chairman of the Yiddish Society in Stockholm and Lizzie Oved Scheja, Executive Director of Judisk Kultur i Sverige, the driving forces behind the project.

Läs mer

Johan Schück

Journalisten Johan Schück berättar om sin nya bok om den egna släktingen Herman Friedländer. En driftig entreprenör som spelade en aktiv roll i bygget av den moderna industrinationen Sverige. Han var även en stor mecenat för sin tids unga konstnärer: Ernst Josephson, Carl Larsson, Bruno Liljefors och Anders Zorn. Genom Friedländers livsöde tecknas också historien om Sveriges alla första judiska familjer. Hör Herman Friedländer och hans judiska sekelskiftesvärld väckas till liv på nytt.

Läs mer

Joseph Shain

The book of Jonah is enigmatic in many ways. In this class we will analyze this biblical story, based on a few questions. What were his motives, why didn't he ask for salvation and did the people of Ninveh repent?

Läs mer

Michal Shomer

Can the 27 letters of the ancient Alef-Beth and the gendered Hebrew language be adjusted to the needs of the 21st century? Why is it important to use Hebrew in an inclusive and gender-neutral way?

Läs mer

Willy Silberstein

Moderator: Independent Journalism, Civil Protest and Government Change in Israel. Willy Silberstein interviews the Israeli journalist and activist Or-ly Barlev.

Läs mer

Benny Sommerfeld

This session is about unpacking and discovering different themes found in a Torah portion. Extract the themes and explain the deeper meaning with the help from classic and modern Torah commentaries. Share your findings with a Chevruath and learn from the other.

Läs mer

David Stavrou

Being an immigrant isn't what it used to be. In the 21 century, internet, social media, low cost travels and working from home bring new opportunities and allow people to live in one place, but still feel a deep belonging to a distant homeland.

Läs mer

Dariusz Stola

Memory wars in Poland: why is Jewish history a target? Dariusz Stola, former head of the Polin museum in Warsaw summarizes the Polish debate about the memory of the Holocaust. A debate that started in 1980 and culminated in 2000 when the murders in Jedwabne came up to discussion.

Läs mer

Alon Tal

Israel’s population has grown to nine million people, which has caused acute environmental and social crises. The presentation considers the ramifications of this: from pollution and dwindling natural resources to overcrowded classrooms, courtrooms, and roads. It examines the different approaches in Jewish tradition towards fertility, Israel’s population policies and describes how they must change to support a sustainable future.

Läs mer

Pella Thiel

Folkmord (genocide) blev ett brott efter andra världskriget. Kan det hända att tiden nu har kommit till att göra “ecocide” till ett brott i en värld som lider av storskalig miljöförstöring? Och vilken är kopplingen till judendomen?

Läs mer

Malin Thor Tureby

Malin Thor Tureby, professor i historia vid Malmö Universitet och förordnad expert i utredningen om ett museum om Förintelsen, och Kristin Wagrell, filosofie doktor i kultur och samhälle, för ett samtal om de överlevandes roll i kunskapsskapandet om Förintelsen.

Läs mer

Kristin Wagrell

Kristin Wagrell, filosofie doktor i kultur och samhälle, och Malin Thor Tureby, professor i historia vid Malmö Universitet och förordnad expert i utredningen om ett museum om Förintelsen, för ett samtal om de överlevandes roll i kunskapsskapandet om Förintelsen.

Läs mer

Andreas Weil

Ecoocean was born out of one persons deep concern for the state of the marine environment in Israel and his determination that research, education and community engagement were the tools needed to create awareness and the appreciation for a healthy marine environment in Israel.

Läs mer

Michael Wex

Now Vartn af Godot will occupy the fine salons of Dramaten on November 13-14. In this session, actors Shane Baker and Michael Wex discuss the play with Abbe Schulman, Chairman of the Yiddish Society in Stockholm and Lizzie Oved Scheja, Executive Director of Judisk Kultur i Sverige, the driving forces behind the project.

Läs mer

Svante Weyler

Internationellt Forum för hågkomst av Förintelsen och mot antisemitism gick av stapeln i Malmö två dagar i oktober. Väl uppmärksammat i Sverige men kanske inte så mycket utanför landets gränser. Vad gav konferensen för resultat och vilka var lärdomarna?

Läs mer

Björn Wiman

Många är vi som genom åren läst Jackie Jakubowskis insiktsfulla texter. Men för vissa är det samtalen som påverkat mest. Alla som träffade Jackie vet att hans sätt att tala, resonera och informera gjorde starka intryck. Hans milda och humoristiska ton blandades med djupt allvar och stora sakkunskaper. I denna session ska vi i judisk anda samtala om samtalen med Jackie. Förhoppningen är att ge en unik inblick i hans idévärld och tankesätt.

Läs mer

Tuva Winblad

Många är vi som genom åren läst Jackie Jakubowskis insiktsfulla texter. Men för vissa är det samtalen som påverkat mest. Alla som träffade Jackie vet att hans sätt att tala, resonera och informera gjorde starka intryck. Hans milda och humoristiska ton blandades med djupt allvar och stora sakkunskaper. I denna session ska vi i judisk anda samtala om samtalen med Jackie. Förhoppningen är att ge en unik inblick i hans idévärld och tankesätt.

Läs mer

Michael Winiarski

2018 drev det polska regeringspartiet Lag och rättvisa (PIS) igenom en lag som gör det straffbart, med upp till tre års fängelse, att lasta Polen och polacker för nazisternas folkmord. Förintelselagen, som den kallas, är avsedd att skydda Polens rykte. Efter hård kritik sänktes straffskalan – men lagen gäller fortfarande. Hur ska man beskriva Polens förhållande till Förintelsen idag?

Läs mer

Aaron Wolf

What links environment, water and peace? What role might faith-based communities have in peacemaking? Prof. Aaron Wolf, author of The Spirit of Dialogue, links faith and conflict transformation and Elizabeth A. Yaari, Senior Prog Manager SIWI Transboundary Water Cooperation Dept, shares practitioner's perspective on how to support/build engagement in water diplomacy.

Läs mer

Tomas Woodski

Meet Miglė Anušauskaitė, a researcher from the National Library of Lithuania, in conversation about the unique documents, thought to have been lost during the Holocaust, and rediscovered in 2017.

Läs mer

Elizabeth A. Yaari

What links environment, water and peace? What role might faith-based communities have in peacemaking? Prof. Aaron Wolf, author of The Spirit of Dialogue, links faith and conflict transformation and Elizabeth A. Yaari, Senior Prog. Manager SIWI Transboundary Water Cooperation Dept., shares practitioner's perspective on how to support/build engagement in water diplomacy.

Läs mer

Moshe Yassur

Now Vartn af Godot will occupy the fine salons of Dramaten on November 13-14. In this session, actors Shane Baker and Michael Wex discuss the play with Abbe Schulman, Chairman of the Yiddish Society in Stockholm and Lizzie Oved Scheja, Executive Director of Judisk Kultur i Sverige, the driving forces behind the project.

Läs mer
0 kr