16-21 NOVEMBER 2021

Esther Amster

In this session we will explore several texts and the uses of the Hebrew word Chessed, often translated as kindness, to understand: 1) The paradoxical centrality and problem of kindness and 2) How using intertextual sources can define foundational concepts and offer practical and spiritual wisdom.

Läs mer

Miglė Anušauskaitė

Meet Miglè Anušauskaitė, a researcher from the National Library of Lithuania, in conversation about the unique documents, thought to have been lost during the Holocaust, and rediscovered in 2017.

Läs mer

Emma Augustsson

Emma Augustsson framför tillsammans med Annkatrin Meyerson och Love Meyerson dikter av Debora Vogel, som tonsatts av Annkatrin Meyerson. Debora Vogel var poet, filosof och skribent verksam i Lwów. Hon var influerad av de modernistiska tongångarna och skrev på jiddisch.

Läs mer

Shane Baker

Now Vartn af Godot will occupy the fine salons of Dramaten on November 13-14. In this session, actors Shane Baker and Michael Wex discuss the play with Abbe Schulman, Chairman of the Yiddish Society in Stockholm and Lizzie Oved Scheja, Executive Director of Judisk Kultur i Sverige, the driving forces behind the project.

Läs mer

Beate Hein Bennett

Now Vartn af Godot will occupy the fine salons of Dramaten on November 13-14. In this session, actors Shane Baker and Michael Wex discuss the play with Abbe Schulman, Chairman of the Yiddish Society in Stockholm and Lizzie Oved Scheja, Executive Director of Judisk Kultur i Sverige, the driving forces behind the project.

Läs mer

Ulf Bjereld

Sedan Junikriget 1967 och ännu mer sedan Libanonkriget 1982 har antisemitiska hatbrott, yttringar och kontroverser i Sverige ofta varit kopplade till händelseutvecklingen i Israel-Palestinakonflikten – men varför är det så, hur ser sambanden egentligen ut och hur har de förändrats över tid?

Läs mer

Håkan Blomqvist

I mellankrigstidens Polen utgjorde den judiska socialistiska och icke-sionistiska arbetarrörelsen Bund en stark kraft. Efter kriget och Förintelsen försökte rörelsen återsamla de anhängare som överlevt, bland annat i Sverige.

Läs mer

Anders Carlberg

Moderator: Flykten till Marstrand. Anna Grinzweig Jacobsson var bara 6 år när hon tillsammans med sina föräldrar lämnade Polen och kom till en flyktingförläggning på Marstrand i Bohuslän. Hennes bok och utställning bygger på intervjuer med andra som fick lämna Polen 1968-1970. Möt Anna Grinzweig Jacobsson i ett samtal med Anders Carlberg, f.d. ordförande för…

Läs mer

Eva Ekselius

Vad är Toran? Profeterna? Skrifterna? Saga, legend, historia, lagtext, etik, poesi? Fakta eller fiktion? Vem avgör? Hur ska vi tolka - och vems tolkning är rätt? Eva Ekselius diskuterar hur vi närmar oss texterna, hur vi öppnar dem för att utvinna ständigt ny mening.

Läs mer

Alexander Freudenthal

En diskussion av berättelsen om Abrahams offer av Isak. Akedan, som den kallas i judedomen, är en central berättelse om offer och offervillighet. Men gjorde verkligen Abraham rätt?

Läs mer

Anita Goldman

The urban professional Jew has become an icon for being Jewish in modern times. But in the Bible, we are first and foremost gardeners, herdsmen and farmers. Can there be meaning and guidance in these practises and images for us today? Sedan Junikriget 1967 och ännu mer sedan Libanonkriget 1982 har antisemitiska hatbrott, yttringar och kontroverser i Sverige ofta varit kopplade till händelseutvecklingen i Israel-Palestinakonflikten – men varför är det så, hur ser sambanden egentligen ut och hur har de förändrats över tid?

Läs mer

Paula Grossman

Israel’s population has grown to nine million people, which has caused acute environmental and social crises. The presentation considers the ramifications of this: from pollution and dwindling natural resources to overcrowded classrooms, courtrooms, and roads. It examines the different approaches in Jewish tradition towards fertility, Israel’s population policies and describes how they must change to support a sustainable future.

Läs mer

Saar Harari

Gaga/people classes offer a framework for users to connect to their bodies and imaginations, experience physical sensations, improve their flexibility and stamina, exercise their agility and explosive power, and enjoy the pleasure of movement in a welcoming, accepting atmosphere.

Läs mer

Viveka Hellström

Viveka Hellström är moderator vid den session där Annkatrin Meyerson tillsammans med medmusikanter framför dikter av Debora Vogel, som tonsatts av Annkatrin. Debora Vogel var poet, filosof och skribent verksam i Lwów. Hon var influerad av de modernistiska tongångarna och skrev på jiddisch.

Läs mer

Cilla Jackert

Polisfilmen "Tunna blå linjen" på SVT blev en dundersuccé. Hur kommer det sig att den har ett judiskt inslag? Hur har reaktionerna varit bland kollegor och publiken på just det inslaget? Möt manusförfattaren Cilla Jackert och skådespelaren Jurek Sawka i ett samtal med Simon Pollack Sarnecki.

Läs mer

Anna Grinzweig Jacobsson

Flykten till Marstrand. Anna Grinzweig Jacobsson var bara 6 år när hon tillsammans med sina föräldrar lämnade Polen och kom till en flyktingförläggning på Marstrand i Bohuslän. Hennes bok och utställning bygger på intervjuer med andra som fick lämna Polen 1968-1970. Möt Anna Grinzweig Jacobsson i ett samtal med Anders Carlberg, f.d. ordförande för Judiska…

Läs mer

Sharon Jåma

Who is he? What does he want with his new position? How does he view the situation in the region and the opportunity to better the Israeli-Swedish relationship? And what are your questions for the new Israeli ambassador in Stockholm?

Läs mer

Viktor Forss Katz

Sessionen handlar om judiska soldater under första världskriget, med fokus på centralmakterna. Hur många stred, och varför ställde de upp på Tysklands och Österrike-Ungerns sida under kriget?

Läs mer

Ziv Nevo Kulman

Who is he? What does he want with his new position? How does he view the situation in the region and the opportunity to better the Israeli-Swedish relationship? And what are your questions for the new Israeli ambassador in Stockholm?

Läs mer

Pia Lebsund

Pia Lebsund (alias Perl Lebovits) kommer att berätta om sin bok ”Varför händer det mig? En stulen barndom”, som är referenslitteratur på Forum för levande historia. Hon berättar också om olika terapiformer för personer med föräldrar som har överlevt koncentrationsläger.

Läs mer

Ingrid Lomfors

Hur bygger vi en inkluderande och hållbar församling? Varför är liberal judendom vägen framåt? Ingrid Lomfors, med mångårig erfarenhet av judiska frågor och judiskt arbete, ger en kort föreläsning och samtalar därefter med Lisa Narrowe.

Läs mer

Susanna Lundell

Susanna är moderator vid sessionen "En kibbutz i Falun" som handlar om Kaj Schuelers mammas upplevelser i Nazityskland 1933-1938 och hur hon räddades av barntransporterna till Sverige 1939. Hennes föräldrar var fast i Tyskland. Breven från föräldrarna och livet vid kibbutzen i Falun är stommen för en berättelse om Kajs mors upplevelser.

Läs mer

Fredrik Malm

Röster har höjts i Sverige för att kriminalisera deltagandet i rasistiska organisationer. Enligt en utredning ska ett sådant förbud förhindra att rasismen får fäste i samhället. Det är nödvändigt att begränsa föreningsfriheten, enligt regeringens utredare. Förslaget har mött kritik som bland annat handlar om att det är kontraproduktivt och kan leda till att rasistiska grupperingar får uppmärksamhet och attraherar flera anhängare samt att dess aktiviteter blir dolda och svårare att övervaka.

Läs mer

Christer Mattsson

Röster har höjts i Sverige för att kriminalisera deltagandet i rasistiska organisationer. Enligt en utredning ska ett sådant förbud förhindra att rasismen får fäste i samhället. Det är nödvändigt att begränsa föreningsfriheten, enligt regeringens utredare. Förslaget har mött kritik som bland annat handlar om att det är kontraproduktivt och kan leda till att rasistiska grupperingar får uppmärksamhet och attraherar flera anhängare samt att dess aktiviteter blir dolda och svårare att övervaka.

Läs mer

Annkatrin Meyerson

Annkatrin Meyerson framför tillsammans med medmusikanter dikter av Debora Vogel, som tonsatts av Annkatrin. Debora Vogel var poet, filosof och skribent verksam i Lwów. Hon var influerad av de modernistiska tongångarna och skrev på jiddisch.

Läs mer

Love Meyerson

Love Meyerson framför tillsammans med Annkatrin Meyerson och Emma Augustsson dikter av Debora Vogel, som tonsatts av Annkatrin Meyerson. Debora Vogel var poet, filosof och skribent verksam i Lwów. Hon var influerad av de modernistiska tongångarna och skrev på jiddisch.

Läs mer

Morton Narrowe

Retired former Chief Rabbi of Stockholm Morton Narrowe will speak on the different kinds of prophets, including true and false ones and how they sometimes risked their lives.

Läs mer

Yonatan Neril

What can the Torah say about ecology? As people face huge ecological challenges — including growing hurricanes, floods, fires, and plastic pollution — this workshop with the Eco Bible author dives into this question.

Läs mer

Petra Kahn Nord

Röster har höjts i Sverige för att kriminalisera deltagandet i rasistiska organisationer. Enligt en utredning ska ett sådant förbud förhindra att rasismen får fäste i samhället. Det är nödvändigt att begränsa föreningsfriheten, enligt regeringens utredare. Förslaget har mött kritik som bland annat handlar om att det är kontraproduktivt och kan leda till att rasistiska grupperingar får uppmärksamhet och attraherar flera anhängare samt att dess aktiviteter blir dolda och svårare att övervaka.

Läs mer

Arik Rosenblum

Ecoocean was born out of one persons deep concern for the state of the marine environment in Israel and his determination that research, education and community engagement were the tools needed to create awareness and the appreciation for a healthy marine environment in Israel.

Läs mer

Dani Rotstein

Majorca holds a secret, never discussed in most travel guides. During the Inquisition, the Crypto-Jews or Chuetas publicly professed Catholicism while privately adhering to Judaism. Still, hundreds of Jews were murdered and only 15 families survived. Join guide Dani Rotstein on a special virtual tour of Majorca’s history and its lessons for all Jews today.

Läs mer

Simon Pollack Sarnecki

Polisfilmen "Tunna blå linjen" på SVT blev en dundersuccé. Hur kommer det sig att den har ett judiskt inslag? Hur har reaktionerna varit bland kollegor och publiken på just det inslaget? Möt manusförfattaren Cilla Jackert och skådespelaren Jurek Sawka i ett samtal med Simon Pollack Sarnecki.

Läs mer

Jurek Sawka

Polisfilmen "Tunna blå linjen" på SVT blev en dundersuccé. Hur kommer det sig att den har ett judiskt inslag? Hur har reaktionerna varit bland kollegor och publiken på just det inslaget? Möt manusförfattaren Cilla Jackert och skådespelaren Jurek Sawka i ett samtal med Simon Pollack Sarnecki.

Läs mer

Lizzie Oved Scheja

Now Vartn af Godot will occupy the fine salons of Dramaten on November 13-14. In this session, actors Shane Baker and Michael Wex discuss the play with Abbe Schulman, Chairman of the Yiddish Society in Stockholm and Lizzie Oved Scheja, Executive Director of Judisk Kultur i Sverige, the driving forces behind the project.

Läs mer

Kaj Schueler

En kibbutz i Falun. Att forska och skriva familjehistoria. ”En kibbutz i Falun” handlar om Kaj Schuelers mammas upplevelser i Nazityskland 1933-1938 och hur hon räddades av barntransporterna till Sverige 1939. Hennes föräldrar var fast i Tyskland och breven från föräldrarna och livet vid kibbutzen i Falun är stommen för en berättelse om Kajs mors…

Läs mer

Abbe Schulman

Now Vartn af Godot will occupy the fine salons of Dramaten on November 13-14. In this session, actors Shane Baker and Michael Wex discuss the play with Abbe Schulman, Chairman of the Yiddish Society in Stockholm and Lizzie Oved Scheja, Executive Director of Judisk Kultur i Sverige, the driving forces behind the project.

Läs mer

Joseph Shain

The book of Jonah is enigmatic in many ways. In this class we will analyze this biblical story, based on a few questions. What were his motives, why didn't he ask for salvation and did the people of Ninveh repent?

Läs mer

Benny Sommerfeld

This session is about unpacking and discovering different themes found in a Torah portion. Extract the themes and explain the deeper meaning with the help from classic and modern Torah commentaries. Share your findings with a Chevruath and learn from the other.

Läs mer

David Stavrou

Being an immigrant isn't what it used to be. In the 21 century, internet, social media, low cost travels and working from home bring new opportunities and allow people to live in one place, but still feel a deep belonging to a distant homeland.

Läs mer

Dariusz Stola

Memory wars in Poland: why is Jewish history a target? Dariusz Stola, former head of the Polin museum in Warsaw summarizes the Polish debate about the memory of the Holocaust. A debate that started in 1980 and culminated in 2000 when the murders in Jedwabne came up to discussion.

Läs mer

Alon Tal

Israel’s population has grown to nine million people, which has caused acute environmental and social crises. The presentation considers the ramifications of this: from pollution and dwindling natural resources to overcrowded classrooms, courtrooms, and roads. It examines the different approaches in Jewish tradition towards fertility, Israel’s population policies and describes how they must change to support a sustainable future.

Läs mer

Malin Thor Tureby

Malin Thor Tureby, professor i historia vid Malmö Universitet och förordnad expert i utredningen om ett museum om Förintelsen, och Kristin Wagrell, filosofie doktor i kultur och samhälle, för ett samtal om de överlevandes roll i kunskapsskapandet om Förintelsen.

Läs mer

Kristin Wagrell

Kristin Wagrell, filosofie doktor i kultur och samhälle, och Malin Thor Tureby, professor i historia vid Malmö Universitet och förordnad expert i utredningen om ett museum om Förintelsen, för ett samtal om de överlevandes roll i kunskapsskapandet om Förintelsen.

Läs mer

Andreas Weil

Ecoocean was born out of one persons deep concern for the state of the marine environment in Israel and his determination that research, education and community engagement were the tools needed to create awareness and the appreciation for a healthy marine environment in Israel.

Läs mer

Aaron Wolf

What links environment, water and peace? What role might faith-based communities have in peacemaking? Prof. Aaron Wolf, author of The Spirit of Dialogue, links faith and conflict transformation and Elizabeth A. Yaari, Senior Prog Manager SIWI Transboundary Water Cooperation Dept, shares practitioner's perspective on how to support/build engagement in water diplomacy.

Läs mer

Tomas Woodski

Meet Miglė Anušauskaitė, a researcher from the National Library of Lithuania, in conversation about the unique documents, thought to have been lost during the Holocaust, and rediscovered in 2017.

Läs mer

Elizabeth A. Yaari

What links environment, water and peace? What role might faith-based communities have in peacemaking? Prof. Aaron Wolf, author of The Spirit of Dialogue, links faith and conflict transformation and Elizabeth A. Yaari, Senior Prog. Manager SIWI Transboundary Water Cooperation Dept., shares practitioner's perspective on how to support/build engagement in water diplomacy.

Läs mer

Moshe Yassur

Now Vartn af Godot will occupy the fine salons of Dramaten on November 13-14. In this session, actors Shane Baker and Michael Wex discuss the play with Abbe Schulman, Chairman of the Yiddish Society in Stockholm and Lizzie Oved Scheja, Executive Director of Judisk Kultur i Sverige, the driving forces behind the project.

Läs mer