Limmud Stockholm är en ideell verksamhet som ytterst drivs av en styrelse bestående av åtta eldsjälar. Till sin hjälp har styrelsen ett antal programgrupper, administratörer, kommunikatörer, volontärer med fler som tillsammans gör Limmud Stockholm till ett av Nordens största judiska evenemang.

 

Kontakta info@limmud.se för eventuella frågor.

 

RITA SALAMON

 En viktig plats på den judiska resan – idag och i framtiden

 ”Limmud Stockholm ska vara en plats där människor kan mötas på sin judiska resa för att lära och stärkas i sin judiska identitet. Som ordförande har jag varit drivande i att utforma och utveckla Limmud Stockholm till vad det är idag. Likafullt brinner jag för att säkra och stärka dess ställning för framtiden med utgångspunkt i en stark, välfungerande och långsiktig organisation.”

Kontakta gärna Rita om du har frågor kring Limmud Stockholm, rita@limmud.se

 

DENNIS BEDEROFF, EKONOMI OCH FINANSIERING

Långsiktighet och engagemang hos våra partners

”Jag vill att Limmud Stockholm ska vara den mest relevanta samlingspunkten för judisk utveckling i Sverige. Det kräver en långsiktigt stabil finansiell bas och ett genuint engagemang hos våra finansiärer. I min roll har jag förmånen att få bygga detta viktiga nätverk.”

Kontakta gärna Dennis om du är intresserad av att stödja Limmud, dennis@limmud.se

 

CECILIA KATZEFF, PROGRAM

Jag vill skapa en framtid där Limmud är en naturlig del av judiskt liv i Sverige

”Min vision som programansvarig för Limmud Stockholm är erbjuda ett stimulerande, mångsidigt och aktuellt Limmud-program och att vara en kraft för alla Limmuds programgrupper så att de sessioner som skapas av dem förverkligas och gestaltas på Limmud-eventet.”

Kontakta gärna Cecilia om du har frågor kring programmet eller vill engagera dig som sessionshållare, cecilia@limmud.se

 

SUSANNE KATZ, ADMINISTRATION

Olika ingångar – samma starka upplevelse
”Jag vill utforma en attraktiv mötesplats för judiskt lärande och gemenskap. För mig är det viktigt att alla kan mötas på lika villkor utifrån sina olika förutsättningar, intressen och bakgrund. Upplevelsen ska vara lika smidig, attraktiv och stark oavsett religiös eller kulturell inriktning.”

 

PETER FISCHLER, IT

Tekniken är central men ska inte stå i vägen

”Utbildning, judisk kultur och teknik är tre intressen som jag förenar genom mitt engagemang i styrelsen. Tekniken är central vid våra event och ju bättre den fungerar, desto mindre märks den. Jag vill att deltagarna lätt ska kunna hitta och ta del av programmet utan att tekniken står i vägen.”

 

HENRIETTA CAHN, VOLONTÄRER

Alla ska känna sig varmt välkomna

”Jag vill bidra till att skapa ett sprudlande Limmud där alla som vill kan ta del av både intressanta sessioner och spännande möten. Tillsammans med volontärerna vill jag skapa ett event med bra service som känns varmt och inbjudande för alla som deltar.”

Kontakta gärna Henrietta om du är intresserad av att engagera dig som volontär, henrietta@limmud.se

 

HELENE SOMMERFELD, PROGRAMKOORDINATOR

Ett judiskt smörgåsbord

”Limmud gestaltar flera olika dimensioner av judiskt liv och vi gör det möjligt för deltagarna att ta del av denna rikedom. Genom mitt engagemang vill jag bidra till den sociala plattform och det smörgåsbord av kunskap som är Limmud.”

helene@limmud.se

 

ELEONORA STERN-NEJMAN, KOMMUNIKATION

Synligt, öppet, tillgängligt, tryggt

”Limmud är unikt på så sätt att eventet för vissa är ett av flera inslag i ett aktivt judiskt liv, medan det för andra är det första steget på den judiska resan. Oavsett tidigare kännedom eller engagemang vill vi nå ut och nå fram så att fler hittar hit och kan ta del av vad Limmud har att erbjuda.”