18-19 NOVEMBER 2023

Därför skapar Israel-Palestinakonflikten hat mot judar i Sverige och hur skall vi hantera det?

Sedan Junikriget 1967 och ännu mer sedan Libanonkriget 1982 har antisemitiska hatbrott, yttringar och kontroverser i Sverige ofta varit kopplade till händelseutvecklingen i Israel-Palestinakonflikten – men varför är det så, hur ser sambanden egentligen ut och hur har de förändrats över tid?

Anders Persson är statsvetare och Mellanösternforskare med fokus på Israel-Palestinakonflikten vid Linnéuniversitet.

Foto: Johan Weich

0 kr