18-19 NOVEMBER 2023

Lärdomar från Förintelsekonferensen.

Internationellt Forum för hågkomst av Förintelsen och mot antisemitism gick av stapeln i Malmö två dagar i oktober. Väl uppmärksammat i Sverige men kanske inte så mycket utanför landets gränser. Vad gav konferensen för resultat och vilka var lärdomarna? Utbildningsminister Anna Ekström och Svante Weyler, ordförande för SKMA. Moderator: Herman Melzer.

Svante Weyler är ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA).

Foto: Sofia Runarsdotter

0 kr