16-17 NOVEMBER 2024

Lärdomar från Förintelsekonferensen.

Internationellt Forum för hågkomst av Förintelsen och mot antisemitism gick av stapeln i Malmö två dagar i oktober. Väl uppmärksammat i Sverige men kanske inte så mycket utanför landets gränser. Vad gav konferensen för resultat och vilka var lärdomarna? Utbildningsminister Anna Ekström och Svante Weyler, ordförande för SKMA. Moderator: Herman Melzer.

Anna Ekström är Sveriges utbildningsminister. Hon medverkade på ”Malmö internationella forum för hågkomsten av Förintelsen” i oktober 2021.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

0 kr