16-17 NOVEMBER 2024

Moderator: Flykten till Marstrand.

Anna Grinzweig Jacobsson var bara 6 år när hon tillsammans med sina föräldrar lämnade Polen och kom till en flyktingförläggning på Marstrand i Bohuslän. Hennes bok och utställning bygger på intervjuer med andra som fick lämna Polen 1968-1970. Möt Anna Grinzweig Jacobsson i ett samtal med Anders Carlberg, f.d. ordförande för Judiska församlingen i Göteborg.

Anders Carlberg är FoUU-chef i Västra Götalandsregionen, f.d. ordförande för Judiska församlingen i Göteborg.

0 kr