18-19 NOVEMBER 2023

Ska rasistiska organisationer förbjudas i Sverige?

Röster har höjts i Sverige för att kriminalisera deltagandet i rasistiska organisationer. Enligt en utredning ska ett sådant förbud förhindra att rasismen får fäste i samhället. Det är nödvändigt att begränsa föreningsfriheten, enligt regeringens utredare. Förslaget har mött kritik som bland annat handlar om att det är kontraproduktivt och kan leda till att rasistiska grupperingar får uppmärksamhet och attraherar flera anhängare samt att dess aktiviteter blir dolda och svårare att övervaka.

Fredrik Malm är riksdagsledamot för Liberalerna, vice ordförande i utbildningsutskottet. Har tidigare varit verksam i Expo, SKMA och ordförande i Samfundet Sverige-Israel Stockholm. Trivs bäst i Vasastan och på Nya Söderstadion.

0 kr