16-17 NOVEMBER 2024

Samtal med Jackie.

Många är vi som genom åren läst Jackie Jakubowskis insiktsfulla texter. Men för vissa är det samtalen som påverkat mest. Alla som träffade Jackie vet att hans sätt att tala, resonera och informera gjorde starka intryck. Hans milda och humoristiska ton blandades med djupt allvar och stora sakkunskaper. I denna session ska vi i judisk anda samtala om samtalen med Jackie. Förhoppningen är att ge en unik inblick i hans idévärld och tankesätt.

Lena Posner-Körösi har varit aktiv inom det judiska i olika roller i många år. Medgrundare och ordförande för Paideia Folkhögskola och för Föreningen Amanah i Malmö som bygger tillit mellan judar och muslimer. Lena är sedan 2018 av regeringen utsedd Demokratiambassadör – Sverige firar 100 år av demokrati 2021.

Foto: Karl Gabor

0 kr