19-20 NOVEMBER 2022

  • Tack för i år!

    Tack för i år! Limmud Stockholm 2021 är nu slut – det andra eLimmud vi har arrangerat under våra hittills… Läs mer

Sessionshållare 2021 Se fler sessionshållare

Rimma Gotskosik

Försmak Kabaret Jiddisch. För hundra år sedan var jiddischkulturen vital och expansiv och växte tillsammans med dåtidens avantgarde på alternativa scener. I … Läs mer

Anna Ekström

Internationellt Forum för hågkomst av Förintelsen och mot antisemitism gick av stapeln i Malmö två dagar i oktober. Väl uppmärksammat i Sverige … Läs mer

Svante Weyler

Internationellt Forum för hågkomst av Förintelsen och mot antisemitism gick av stapeln i Malmö två dagar i oktober. Väl uppmärksammat i Sverige … Läs mer

Pella Thiel

Folkmord (genocide) blev ett brott efter andra världskriget. Kan det hända att tiden nu har kommit till att göra “ecocide” till ett … Läs mer

0 kr