18-19 NOVEMBER 2023

Monotonins geometri, färg och material – Debora Vogels poesi i musikalisk dräkt.

Debora Vogel, 1900-1942, var poet, filosof och skribent verksam i Lwów (idag Lviv). Hon var influerad av de modernistiska konstströmningarna och skrev på jiddisch. Ett urval av hennes poesi har nyligen blivit översatt till svenska. Ett antal av dessa dikter som har tonsatts av Annkatrin Meyerson framförs av henne tillsammans med musikerna Emma Augustsson och Love Meyerson. Sångerna varvas med samtal mellan Annkatrin Meyerson och Viveka Hellström om mötet med Vogels liv och poesi och om att tonsätta hennes poesi.

Annkatrin Meyerson är sångerska med rötterna i jazz och blues och har bland annat varit sångerska och låtskrivare i de egna grupperna ’Tiger’ och ’Meyerson&Tuden’ samt i musikföreställningar för barn. Detta är första gången hon tonsätter någon annans texter. Några av dessa framfördes i ett program om Debora Vogel arrangerat av Judisk kultur i våras.

0 kr