16-17 NOVEMBER 2024

Naturens rättigheter och judendom

Folkmord (genocide) blev ett brott efter andra världskriget. Kan det hända att tiden nu har kommit till att göra “ecocide” till ett brott i en värld som lider av storskalig miljöförstöring? Och vilken är kopplingen till judendomen?

Lyssna på ett samtal mellan moderatorn Daniel Pargman (forskare), Pella Thiel (ordförande i End Ecocide Sweden och expert i FN:s Harmony with Nature Program) och Mattias Amster (rabbin i Stockholm).

Pella Thiel is an ecologist and activist who works with relational systemic activism, change processes and leadership for a society in harmony with nature. She is an expert in the UN Harmony with Nature initiative and co-founder of Swedish hubs of international networks like the Swedish Transition Network, End Ecocide Sweden, Save the Rainforest Sweden and the Swedish Network for Rights of Nature. Pella has an MSc in Ecology from Stockholm University.

Foto: Marie Sparreus

0 kr