18-19 NOVEMBER 2023

När du är mellan anden och handen. Om tzedaka och schnorrande.

Ge – men till allt och till alla? Det kan och vill jag inte. I våra huvuden – och plånböcker – rör vi oss mellan generositet och begränsningar. Judendomen lyfter givandet i teorin men praktiken kan vara knepigare. Kan rabbinen och insamlaren hjälpa mig? En stunds generositet – med tankar och praktiker (helt utan swishande)!

Max Hüttner är nästan pensionerad konsult i företagsledning som hittar mycket glädje i ideella engagemang för våra judiska liv, framgångar för nya svenskar och utveckling av Stockholm. ”Vad har värde?” går igen i yrke (inkl. prissättning) och privatliv.

0 kr