16-17 NOVEMBER 2024

Hur får vi Texten att tala med oss? Om att utvinna ständigt ny mening ur Tanach, Tora, Talmud.

Vad är Toran? Profeterna? Skrifterna? Saga, legend, historia, lagtext, etik, poesi? Fakta eller fiktion? Vem avgör? Hur ska vi tolka – och vems tolkning är rätt? Eva Ekselius diskuterar hur vi närmar oss texterna, hur vi öppnar dem för att utvinna ständigt ny mening. Det blir upptakt till en serie Limmud-sessioner om att tolka den judiska texten.

Eva Ekselius är författare, litteraturvetare och journalist med många år på Dagens Nyheter som skribent och kulturredaktör. En av grundarna av Progressiv Judendom i Stockholm och redaktör för dess nya siddur Kol Haneshama. Arbetar f.n. med en bok (eller två) om judarna i Europa mellan den franska revolutionen och den ryska.

Foto: Amnon Israeli

0 kr