18-19 NOVEMBER 2023

Moderator: Boken om min mormor Fruma Don.

Eva Grossmans mormor från Vilna överlevde förintelsen och kom till Sverige 1945 tillsammans med tre av sina fem barn. Hon var då 44 år gammal och änka. Hennes man Mendl och de två yngsta barnen blev mördade i läger i Estland. Hon skrev ner sina minnen i en anteckningsbok, på jiddisch. Eva har med hjälp översatt boken och utifrån hennes text, sina minnen, fakta och fotografier skrivit en bok.

Tommy Ringart är f.d journalist och kommunikationsansvarig, numera pensionär och ordförande i Föreningen Förintelsens Överlevande.

0 kr