18-19 NOVEMBER 2023

Moderator: Därför skapar Israel-Palestinakonflikten hat mot judar i Sverige och hur skall vi hantera det?

Sedan Junikriget 1967 och ännu mer sedan Libanonkriget 1982 har antisemitiska hatbrott, yttringar och kontroverser i Sverige ofta varit kopplade till händelseutvecklingen i Israel-Palestinakonflikten – men varför är det så, hur ser sambanden egentligen ut och hur har de förändrats över tid?

David Grossman är journalist och redaktör, bland annat tf. chefredaktör för tidningen OmVärlden.

0 kr