16-17 NOVEMBER 2024

Vittnets roll och berättandets historia.

Kristin Wagrell, filosofie doktor i kultur och samhälle, och Malin Thor Tureby, professor i historia vid Malmö Universitet och förordnad expert i utredningen om ett museum om Förintelsen, för ett samtal om de överlevandes roll i kunskapsskapandet om Förintelsen.

Kristin Wagrell är filosofie doktor i kultur och samhälle och disputerade i februari 2020 på avhandlingen “Chorus of the Saved”: Constructing the Holocaust survivor in Swedish Public Discourse, 1943–1966”. I avhandlingen behandlar Kristin den offentliga bilden av Förintelsens överlevande i en svensk kontext med ett fokus på hur olika genusnormer och argument om samhällsnytta påverkat synen på överlevande personer.

Foto: Christopher Thompson

0 kr