16-17 NOVEMBER 2024

Socialism på jiddisch i Sverige – en bortglömd erfarenhet.

I mellankrigstidens Polen utgjorde den judiska socialistiska och icke-sionistiska arbetarrörelsen Bund en stark kraft. Efter kriget och Förintelsen försökte rörelsen återsamla de anhängare som överlevt, bland annat i Sverige. Historikern Håkan Blomqvist fann arkiven för Bund i Sverige på YIVO i New York.

Håkan Blomqvist är historiker knuten till Södertörns högskola med inriktning på arbetarrörelsen, rasideer och antisemitism. Som folkbildare föreläser han för ABF, LO och Paideia. Bland hans böcker är Socialism på Jiddisch – Judiska Arbeter Bund i Sverige (2020), Potatisrevolutionen (2017) och Myten om judebolsjevismen (2013).

0 kr