18-19 NOVEMBER 2023

Uppläsare: Minnen, Mat, Matza.

Samuel är född i en judisk flyktingfamilj och har stort intresse för östeuropeisk judisk mat och kultur. Hans uppväxt i ett efterkrigsjudiskt hem präglades av minnen från förkrigstid. Elva år på flykt hade skapat luckor i föräldrarnas förhållande till den judiska traditionen, men ändå lovprisar han sin barndom. Den strävan som alltid fanns att, i det nya landet, återskapa de lyckliga stunderna och dela dessa, många gånger idealiserade minnen, med sina barn.

Victoria Ahlén är changemaker och moderator. Till vardags jobbar hon som senior affärsutvecklare på Drivhuset Göteborg och leder just nu Världens Största Workshop för att bidra till integrerad stad, idéer och drömmar tas till vara och utvecklas.

Foto: Mikael Säwström

0 kr