16-17 NOVEMBER 2024

Samtalsledare: Samtal med Jackie.

Många är vi som genom åren läst Jackie Jakubowskis insiktsfulla texter. Men för vissa är det samtalen som påverkat mest. Alla som träffade Jackie vet att hans sätt att tala, resonera och informera gjorde starka intryck. Hans milda och humoristiska ton blandades med djupt allvar och stora sakkunskaper. I denna session ska vi i judisk anda samtala om samtalen med Jackie. Förhoppningen är att ge en unik inblick i hans idévärld och tankesätt.

Roland Loefler efterträdde Judisk Krönikas grundare Daniel Brick som redaktör 1979. Två år senare tog Jackie Jakubowski över och utvecklade under sina 35 år som chefredaktör Krönikan till en av landets främsta kulturtidskrifter. När Jackie Jakubowski planerade sin avgång, återvände Roland till Krönikan som dess styrelseordförande 2013 i tre år för att leda rekryteringen av efterträdaren, som blev Anneli Rådestad.

Foto: Israel Ben Dov

0 kr