Ett av Limmuds motton är: ”Alla kan lära och alla som vill kan lära ut”. Alla som kan och vill hålla en presentation är välkommen att anmäla sig som sessionshållare på Limmud.

Programmet spänner över fem kunskapsområden – text och tora, judiskt liv, kultur och jiddisch, politik och samhälle samt psykologi och judendom.

Har du ett ämne som ligger dig varmt om hjärtat och som du vill förmedla till andra? En kunskap som du tror kan berika andra? Tveka inte att engagera dig.

Eftersom Limmud är en ideell verksamhet erbjuds inget arvode till sessionshållare. Inbjudna föreläsare från utlandet ersätts däremot för resa och uppehälle.

Kontakta våra programansvariga inom något av dessa områden, eller Sara Israelson som är ansvarig för programmet som helhet, sara@limmud.se.