16-17 NOVEMBER 2024

Ska rasistiska organisationer förbjudas i Sverige?

Röster har höjts i Sverige för att kriminalisera deltagandet i rasistiska organisationer. Enligt en utredning ska ett sådant förbud förhindra att rasismen får fäste i samhället. Det är nödvändigt att begränsa föreningsfriheten, enligt regeringens utredare. Förslaget har mött kritik som bland annat handlar om att det är kontraproduktivt och kan leda till att rasistiska grupperingar får uppmärksamhet och attraherar flera anhängare samt att dess aktiviteter blir dolda och svårare att övervaka.

Christer Mattsson är forskare och föreståndare vid Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. I sin forskning fokuserar Mattsson bl.a. på radikaliseringsprocesser hos individer som ansluter till nynazistiska organisationer, deras liv i dessa rörelser samt utträde och livet som ex-nazister.

Foto: Nora Lorek

0 kr