18-19 NOVEMBER 2023

Moderator: Monotonins geometri, färg och material – Debora Vogels poesi i musikalisk dräkt.

Debora Vogel, 1900-1942, var poet, filosof och skribent verksam i Lwów (idag Lviv). Hon var influerad av de modernistiska konstströmningarna och skrev på jiddisch. Ett urval av hennes poesi har nyligen blivit översatt till svenska. Ett antal av dessa dikter som har tonsatts av Annkatrin Meyerson framförs av henne tillsammans med musikerna Emma Augustsson och Love Meyerson. Sångerna varvas med samtal mellan Annkatrin Meyerson och Viveka Hellström om mötet med Vogels liv och poesi och om att tonsätta hennes poesi.

Viveka Hellström är verksam som frilansande musikpedagog, skribent och forskare och har genomfört flera studier med fokus på kvinnliga musiker och på sambandet text och musik. Hon har bl.a. arbetat som forskningsarkivarie vid Svenskt visarkiv, där hon var en av initiativtagarna till den tvärvetenskapliga konferensen ”Det sjungna ordet” år 2015, som genomfördes i samband med Linnéuniversitetet.

0 kr