Limmud Stockholm erbjuder deltagare, sessionshållare, volontärer och partners en fysisk mötesplats som präglas av judisk gemenskap och lärande. Eventet äger rum helgen den 16-17 november 2024 med start efter shabbat och maten som serveras är kosher.

 

Så funkar det

Det breda programmet varierar mycket i både upplägg, genomförande och innehåll, och spänner över fem kunskapsområden: text och tora, judiskt liv, kultur och jiddisch, politik och samhälle samt psykologi och judendom. Dessutom finns ett särskilt program för de allra yngsta.

Programmet skapas av ett antal olika programgrupper och programansvarig i styrelsen har det övergripande ansvaret för att bjuda in svenska och utländska sessionshållare, i tillägg till de sessionshållare som själva tar initiativ till en programpunkt. Sessionerna är antingen 45 minuter eller en timme långa och parallellt pågår minst sju olika sessioner vilket skapar stor valfrihet för deltagarna.

På Limmud ska alla kunna delta och bemötas med respekt, oavsett bakgrund, åsikter eller inriktning. Baserat på mottot att alla har något att lära och alla som vill kan lära ut, uppmuntras även sessionshållare att delta vid andra sessioner än sina egna. Sessionerna ska fokusera mer på utbildning än polemik samtidigt som ett aktivt deltagande bidrar till samskapande och en gemensam upplevelse.