18-19 NOVEMBER 2023

Moderator: Ska rasistiska organisationer förbjudas i Sverige?

Röster har höjts i Sverige för att kriminalisera deltagandet i rasistiska organisationer. Enligt en utredning ska ett sådant förbud förhindra att rasismen får fäste i samhället. Det är nödvändigt att begränsa föreningsfriheten, enligt regeringens utredare. Förslaget har mött kritik som bland annat handlar om att det är kontraproduktivt och kan leda till att rasistiska grupperingar får uppmärksamhet och attraherar flera anhängare samt att dess aktiviteter blir dolda och svårare att övervaka.

Moderator: Lärdomar från Förintelsekonferensen.

Internationellt Forum för hågkomst av Förintelsen och mot antisemitism gick av stapeln i Malmö två dagar i oktober. Väl uppmärksammat i Sverige men kanske inte så mycket utanför landets gränser. Vad gav konferensen för resultat och vilka var lärdomarna? Utbildningsminister Anna Ekström och Svante Weyler, ordförande för SKMA. Moderator: Herman Melzer.

Herman Melzer har jobbat på Ekot Sveriges Radio 29 år som politisk reporter, inrikeschef och EU-reporter. Tidigare tidningsjournalist på bl.a. Aftonbladet och Svenska Dagbladet, och arbetar numera som frilans.

Foto: Pablo Dalence

0 kr