18-19 NOVEMBER 2023

Naturens rättigheter och judendom

Folkmord (genocide) blev ett brott efter andra världskriget. Kan det hända att tiden nu har kommit till att göra “ecocide” till ett brott i en värld som lider av storskalig miljöförstöring? Och vilken är kopplingen till judendomen?

Lyssna på ett samtal mellan moderatorn Daniel Pargman (forskare), Pella Thiel (ordförande i End Ecocide Sweden och expert i FN:s Harmony with Nature Program) och Mattias Amster (rabbin i Stockholm).

Daniel Pargman is an associate professor at KTH Royal Institute of Technology and his research interests are situated in the intersection of Information and Communication Technologies (ICT) and sustainability.

0 kr