16-17 NOVEMBER 2024

Därför skapar Israel-Palestinakonflikten hat mot judar i Sverige och hur skall vi hantera det?

Sedan Junikriget 1967 och ännu mer sedan Libanonkriget 1982 har antisemitiska hatbrott, yttringar och kontroverser i Sverige ofta varit kopplade till händelseutvecklingen i Israel-Palestinakonflikten – men varför är det så, hur ser sambanden egentligen ut och hur har de förändrats över tid?

Ulf Bjereld är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Disputerade 1989 på avhandlingen ”Svensk Mellanösternpolitik” (Carlssons bokförlag).

Foto: Ylva Säfvelin

0 kr