18-19 NOVEMBER 2023

Abraham sa ja! Varför sa han ja?

En diskussion av berättelsen om Abrahams offer av Isak. Akedan, som den kallas i judedomen, är en central berättelse om offer och offervillighet. Men gjorde verkligen Abraham rätt?

Alexander Freudenthal är ett musicerande och komponerande bokhandelsbiträde, med en bakgrund som högstadielärare i judiska studier m.m. Allt är intressant och tål att undersökas.

Foto: Anna Rex

0 kr