16-17 NOVEMBER 2024

Vad betyder den religiösa polariseringen i Israel för judar i Sverige?

Religiösa grupper inom judenheten och bakgrund till ortodoxa judars ställning i Israel. Status qou mellan sekulära och ortodoxa judar. David Ben Gurions brev i juni 1947 till ultraortodoxt parti, för en enhetlig policy för FN:s kommitté om Palestina. Försök att visa FN att den blivande staten skulle vara demokratisk med uttrycksfrihet. Fyra områden: Shabbat, Kashrut, Familjelagar, utbildning. Man kommer diskutera det i mer i detalj – vad det har haft och har för implikationer för judarna i Sverige.

Stefan Rokem är född och uppväxt i Sverige. Han gick i Hillelskolan på 1950- och 60-talet. Gjorde aliya år 1975 med Ann-Marie (f. Moskovits). Studier i mikrobiologi på Stockholms, Londons och Hebreiska Universitetet. På det sista universitetet var/är han lärare och forskare på medicinska fakulteten (pensionerad och fortfarande aktiv). Var med 1991 och grundade en reformförsamling i Mevasseret Zion (förstad till Jerusalem), där vi bor. Anser sig vara religiös/traditionell men inte ortodox.

0 kr