16-17 NOVEMBER 2024

Monotonins geometri, färg och material – Debora Vogels poesi i musikalisk dräkt.

Debora Vogel, 1900-1942, var poet, filosof och skribent verksam i Lwów (idag Lviv). Hon var influerad av de modernistiska konstströmningarna och skrev på jiddisch. Ett urval av hennes poesi har nyligen blivit översatt till svenska. Ett antal av dessa dikter som har tonsatts av Annkatrin Meyerson framförs av henne tillsammans med musikerna Emma Augustsson och Love Meyerson. Sångerna varvas med samtal mellan Annkatrin Meyerson och Viveka Hellström om mötet med Vogels liv och poesi och om att tonsätta hennes poesi.

Love Meyerson är trummis, slagverkare & dragspelare baserad i Stockholm. Rör sig mellan olika musikaliska genrer och arbetar frekvent som föreställningsmusiker inom teater, cirkus och dans.

Foto: Franzi Baroni

0 kr