Snart kan du engagera dig i Limmud 2022!

Den här sidan kommer att uppdateras med mer information om hur du kan engagera dig som volontär under Limmud 2022 längre fram.

Frågor? Kontakta volontäransvarig Henrietta Cahn på henrietta@limmud.se

Vi skapar Limmud tillsammans!

– – –

Limmudnik!

Get involved in Limmud 2022 – more details coming soon!

This page will be updated later on with more information about how you can get involved as a volunteer during Limmud 2022.

Questions? Reach out to board member Henrietta Cahn, who is in charge of volunteers, at henrietta@limmud.se.

We create Limmud together!

 

Foto: Dennis Bederoff