Limmudnik!

Nu kan du engagera dig i Limmud 2021!
Fyll i ansökningsformuläret så återkommer vi till dig – det ser vi fram emot!

För mer information om vad volontärrollen innebär, se här nedan!

Vid eventuella frågor, maila till vår volontäransvarig på: markus@limmud.se
Vi skapar Limmud tillsammans!

– – –

Limmudnik!

Now you can get involved in Limmud 2021!
Please fill out the form and we will get in touch with you – we’re looking forward to it!

For more information on the role of the volunteer, see here below!

If there are any questions, send an email to our volunteer responsible at: markus@limmud.se
We create the Limmud event together!

 – – –

Volontärrollen är otroligt viktig. Inte bara får den hjulen i Limmud att snurra, det är också en upplevelse, en ny möjlighet att vara del i gemenskapen, och dessutom får man gratis tillgång till alla sessioner när man inte jobbar!

Det finns två sorters volontärer och det är helt upp till dig att välja vilken roll du vill ha. Beskrivningarna för dem följer här:

Sessionsvärd

Sessionsvärdarna har en av de absolut viktigaste uppgifterna på Limmud-eventet.
Programgrupperna har under året arbetat ihop ett stort och varierat program, och som sessionsvärd ser man till att sessionshållarna är redo att hålla i dessa sessioner. Detta gör man genom att strax innan sessionen börjar prata med sessionshållaren/-rna om speciella önskemål eller krav, och när tiden väl är inne är det sessionsvärdens arbete att öppna sessionen och därpå lämna över ordet till den som är ansvarig för sessionen. När som helst är det bara att höra av sig till Volontäransvarig för eventuella frågor.

Supportvärd

Teknikvärdar är jätteviktiga för att kugghjulen i det digitala Limmud-eventet ska snurra som tänkt.
Som teknikvärd hjälper du först och främst till med att besvara de frågor som kommer in till supportbrevlådan. Med största sannolikhet kan svaren på de flesta frågor besvaras genom hänvisning till den FAQ vi kommer att ha förberett, men det är viktigt att erbjuda den servicen till alla våra deltagare. För de svårare frågorna har vi en supportchatt där vi hjälps åt att lösa problemen. Eventuellt kan du också komma att få hjälpa till med övriga tekniska saker under eventet.
På samma sätt som på sessionsvärdarna; när som helst är det bara att höra av sig till Volontäransvarig för eventuella frågor.

 – – –

The role of the volunteer is incredibly important. Not only does it make the wheels in Limmud spin, it is also an experience, a new opportunity to be part of the community, and you also get free access to all sessions when you are not working!

There are two types of volunteers and it’s entirely up to you to choose what role you want. The description for both roles are as follows:

Session volunteer

The session volunteers have one of the most important tasks during the Limmud event.
The program groups have put together a big and varied program during the year, and as a session volunteer one ensures that the session holders are ready to hold these sessions. That is done through talking right before the session starts with the session holder/-s about potential special requirements or needs, and when the time comes opening up the session and handing the word over to the session responsible. Whenever any questions may arise, it’s just to give the Volunteer responsible a call.

Support volunteer

The support volunteers are really important in making the wheels turn in the machine that is the Limmud event.
As a support volunteer the first and foremost task is answering the questions received in the support mailbox. The majority of the questions can probably be answered through referring to the prepared FAQ, but it’s important to be able to offer that service to all participants. For the more difficult questions, there will be a support chat where we can help each other out in solving the problems. There might possibly be other technical related things that requires your help during the event.
The same goes for all support volunteers as with the session volunteers; whenever any questions may arise, just get in contact with the Volunteer responsible.

 

Foto: Dennis Bederoff