Vi skapar Limmud tillsammans! Den här sidan kommer snart att uppdateras med mer information om hur du kan engagera dig som volontär under Limmud 2022. Har du frågor redan nu? Kontakta volontäransvarig Henrietta Cahn på henrietta@limmud.se.

We create Limmud together! This page will soon be updated with more information about how you can get involved as a volunteer during Limmud 2022. Questions now? Reach out to board member Henrietta Cahn, who is in charge of volunteers, at henrietta@limmud.se.

 

Foto: Dennis Bederoff