16-17 NOVEMBER 2024

Minnen, Mat, Matza.

Samuel är född i en judisk flyktingfamilj och har stort intresse för östeuropeisk judisk mat och kultur. Hans uppväxt i ett efterkrigsjudiskt hem präglades av minnen från förkrigstid. Elva år på flykt hade skapat luckor i föräldrarnas förhållande till den judiska traditionen, men ändå lovprisar han sin barndom. Den strävan som alltid fanns att, i det nya landet, återskapa de lyckliga stunderna och dela dessa, många gånger idealiserade minnen, med sina barn.

Samuel Engelhardt är intresserad av sin barndoms mat, judisk identitet och vad som formar antisemiter. Han arbetar aktivt med att handleda skolpersonal i hur man möter svåra frågor i klassrummet, oftast sådana som handlar om mänskliga rättigheter.

Foto: Gunnar Danielsson

0 kr