18-19 NOVEMBER 2023

Peter Jansson är författare, filosof, privatpraktiserande psykoterapeut och psykoanalytiker med freudsk, lacaniansk och existensfilosofisk inriktning. Hans forskning rör sig i skärningspunkten mellan psykoanalys och kultur och han har tidigare utkommit med boken Själens krypta: Några tankar om Karin Boyes Kris (2018). Just nu slutför Peter en bok om filmskaparen Krzysztof Kieślowski.

 

Sessioner på Limmud 2022

Minnets vindlande väg – ett dokumentärt minnes- och transformeringsprojekt

Det reellas omöjlighet – psykoanalysen och andra budordet

Det reala och gud – psykoanalysen och judendomen

 

Foto: Okänt

0 kr