16-17 NOVEMBER 2024

Vilka kopplingar finns mellan judendom och psykoanalys? Efter psykoanalytikern Jaques Lacan kan man inom psykoanalysen formulera en specifik etik, med mottot att inte försaka sitt begär, och som i grunden handlar om att erkänna det reellas omöjlighet, att vi aldrig fullt ut kan symbolisera förlustens och bristens realitet. En etisk position som har ett nära släktskap med judendomens explicita mosaiska förbud mot att inte göra något beläte eller någon bild av G-d.

 

Sessionshållare

Peter Jansson är författare, filosof, privatpraktiserande psykoterapeut och psykoanalytiker med freudsk, lacaniansk och existensfilosofisk inriktning. Hans forskning rör sig i skärningspunkten mellan psykoanalys och kultur och han har tidigare utkommit med boken Själens krypta: Några tankar om Karin Boyes Kris (2018). Just nu slutför Peter en bok om filmskaparen Krzysztof Kieślowski.

 

Foto: Okänt

0 kr