16-17 NOVEMBER 2024

Vilka kopplingar finns mellan judendom och psykoanalys? Denna session kommer att handla om hur psykoanalytikern Jacques Lacan efter Freuds negativa hållning till trosfrågor och religion har öppnat för ett helt sätt för psykoanalysen att förhålla sig till det religiösa och det judiska – och då genom begreppet det reala, där man möter G-d. Detta är den ena av två sessioner om kopplingen mellan psykoanalys och judendom.

 

Sessionshållare

Peter Jansson är författare, filosof, privatpraktiserande psykoterapeut och psykoanalytiker med freudsk, lacaniansk och existensfilosofisk inriktning. Hans forskning rör sig i skärningspunkten mellan psykoanalys och kultur och han har tidigare utkommit med boken Själens krypta: Några tankar om Karin Boyes Kris (2018). Just nu slutför Peter en bok om filmskaparen Krzysztof Kieślowski.

 

Foto: Okänt

0 kr