16-17 NOVEMBER 2024

Hur ser hotbilden, säkerheten och tryggheten ut för Sveriges judar? I denna session informeras om de säkerhetshöjande och trygghetsskapande insatser som gjorts och görs efter den 7:e oktober. Det kommer även finnas gott om tid att ställa frågor och diskutera med ansvariga från Polismyndigheten samt den nationella och nordiska judiska säkerhetsorganisationen.

Representanter från Polismyndigheten är Daniel Hedman, Poliskommissarie vid NOA, Nationella Operativa Avdelningen och Fredrik Jonsson, Tf Nationell Samordnare för Dialogpolisen Sverige. Representant från Judisk Säkerhet är Jonathan Körösi, President NJSC (Nordic Jewish Security Council) samt Judiska Centralrådets nationella representant för frågor rörande säkerhet samt kris- & katastrofberedskap.

 

Sessionshållare

Jonathan Körösi

Daniel Hedman

Fredrik Jonsson

0 kr