16-17 NOVEMBER 2024

Jonathan Körösi är President i NJSC, Nordic Jewish Security Council som är den nordisk paraplyorganisationen med ansvar för Säkerhet, Kris & Katastrofberedskap samt Community Awareness & Resilience. NJSC ansvarar för och hjälper judiska församlingar, organisationer, föreningar, institutioner och jobbar för alla individer oavsett politisk och religiös inriktning. NJSC arbetar med att ”Protect Jewish Life and Jewish way of Life”. Jonathan är även utsedd av Judiska Centralrådet att ansvara nationellt i Sverige för frågor rörande judisk säkerhet.

Utöver ovan ideella engagemang är Jonathan profession inom e-handel, där han är Grundare och VD för ELWO Tools, sitter i styrelse för ett fastighetsbolag och driver Sjuka Fakta Podcast tillsammans med bror Dr. Simon.

 

Sessioner på Limmud 2023

Säkerhet, Trygghet & Hotbild – Hur ser Polisen på lägesbilden efter 7:e oktober och vilka insatser görs?

0 kr