16-17 NOVEMBER 2024

Daniel Hedman, poliskommissarie vid Nationella operativa avdelningen, operativa enheten, sektionen för nationell samordning, gruppen för ordning och säkerhet. Arbetar bland annat med segmentet ökad säkerhet i offentlig miljö.

 

Sessioner på Limmud 2023

Säkerhet, Trygghet & Hotbild – Hur ser Polisen på lägesbilden efter 7:e oktober och vilka insatser görs?

0 kr