16-17 NOVEMBER 2024

Tillförordnad nationell samordnare för Dialogpolisen Sverige. Arbetat med dialog och samverkansfrågor rörande politik, religion, migrerade konflikter. Tillhör Polisregion Stockholm, operativa avdelningen. Arbetat med dessa frågor sedan 2009 och arbetar nu bland annat med att införa en nationell dialogpolisfunktion vid NOA.

 

Sessioner på Limmud 2023

Säkerhet, Trygghet & Hotbild – Hur ser Polisen på lägesbilden efter 7:e oktober och vilka insatser görs?

0 kr