16-17 NOVEMBER 2024

Utredningen om en nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige har under drygt ett år arbetat med att kartlägga möjligheter och hinder för att leva ett judiskt liv i Sverige. Under sessionen presenteras utredningens arbete och preliminära förslag till åtgärder i en nationell strategi. Utredningen ska lämna sitt betänkande till regeringen den 15 december 2023. Maria Arnholm kommer att leda ett panelsamtal med personer från utredningens referensgrupp.

 

Sessionshållare

Maria Arnholm

Charlotte Manderman

Jehoshua Kaufman

Noa Hermele

Jacob Kaluski

0 kr