16-17 NOVEMBER 2024

Jehoshua deltog i referensgruppen för utredningen ”Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige”. Han kommer att prata om sina erfarenheter.

 

Sessioner på Limmud 2023

Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige

0 kr