16-17 NOVEMBER 2024

Jacob deltog i referensgruppen för utredningen ”Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige”. Han har i ett flertal år varit ordförande för Sveriges Jiddischförbund med engagemang för språkets fortlevnad i Sverige.

 

Sessioner på Limmud 2023

Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige

0 kr