16-17 NOVEMBER 2024

Noa Hermele är rektor för Paideia folkhögskola och Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden. Han har varit ordförande i Kulturrådets referensgrupp för nationella minoriteters kulturverksamhet och styrelseledamot i Forum för judiska studier vid Uppsala universitet. Han är för närvarande ledamot i styrelsen för Judisk krönika, ledamot i styrgruppen för Språkcentrum för jiddisch vid Institutet för språk och folkminnen samt medlem i referensgruppen för utredningen om en nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige.

 

Sessioner på Limmud 2023

Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige

 

Foto: Karl Gabor

0 kr