16-17 NOVEMBER 2024

Joshua (Josh) Narrowe är uppväxt i Stockholm och tog rabbinexamen i 1995. Efter 23 år pensionerades han från amerikanska flygvapnet som rabbin 2019 och jobbar nu som rabbin i hospice. Han är särskilt intresserad av hur historiska förändringar har påverkat judisk teologi och halacha.

 

Sessioner på Limmud 2023

Är du ortodox, konservativ, reform, eller någon annan sorts jude? Del 1

Är du ortodox, konservativ, reform, eller någon annan sorts jude? Del 2

Vad är bön och varför ber vi?

 

Foto: Noam Narrowe

0 kr