16-17 NOVEMBER 2024

Många av oss använder orden Ortodox, Konservativ, Reform för att förklara vår plats i den judiska världen. Men vad betyder dessa ord och var kommer de ifrån? Den här sessionen kommer vi att diskutera judisk idéhistoria från tidigt 1800-tal fram till 1990-talet. Vi kommer att se olika historiska dokument som utvecklar judendomen från Napoleon Bonaparte fram till diskussioner om kvinnliga rabbiner och HBTQ rabbiner. Dokumenten kommer att vara på engelska så du bör kunna läsa och förstå engelska texter för att få ut så mycket som möjligt av sessionen.

 

Sessionshållare

Josh Narrowe

0 kr