16-17 NOVEMBER 2024

Många av oss använder orden Ortodox, Konservativ, Reform för att förklara vår plats i den judiska världen. Men vad betyder dessa ord? I den här sessionen kommer vi att diskutera teologierna av ortodox, konservativ, reform och Reconstruction judendom. Vi kommer att titta på hur de förklarar torahns ursprung och roll, hur de ser på halacha (judisk lag), och andra frågor för att förstå de olika judiska rörelserna.

 

Sessionshållare

Josh Narrowe

0 kr