16-17 NOVEMBER 2024

Simon Kyaga och Katrin Goldstein-Kyaga diskuterar fenomenet visdom med utgångspunkt i såväl historiska och kulturella källor som i den senaste forskningen inom neurovetenskap. Detta utifrån sin visdomsmodell om intelligens, kreativitet och mänsklighet. De ställer frågor som: Vad är visdom? Finns det någon särskilt judisk syn på visdom? Behövs visdom i det moderna samhället? Vad kan den nya neuroforskningen bidra med? De fördjupar sig i hur man kan se på visdom utifrån några judiska perspektiv, exempelvis genom att vara en ”mensch” och vikten av att skämta. Samtalet leds av Gunnar Karlsson och baseras på Kyagas och Goldstein-Kyagas nyutkomna bok om visdom.

 

Sessionshållare

Simon Kyaga

Katrin Goldstein-Kyaga

Gunnar Karlsson

0 kr