16-17 NOVEMBER 2024

Katrin är professor emerita i interkulturell pedagogik och har skrivit ett flertal böcker om lärande, etnicitet, identitet, fred, Tibet och den senaste boken, som hon skrivit med min son, Simon Kyaga, om visdom.

 

Sessioner på Limmud 2023

Visdom för människor i en föränderlig tid – några judiska perspektiv

 

Foto: Lobsang T. Kyaga

0 kr