16-17 NOVEMBER 2024

Simon Kyaga (f. 1976) är överläkare i psykiatri. Han disputerade på en avhandling som undersökte sambandet mellan kreativitet och psykisk sjukdom. Våren 2023 är han aktuell med boken Visdom för människan i en föränderlig tid, som han har skrivit tillsammans med sin mor, forskaren Katrin Goldstein Kyaga. Han har tidigare skrivit boken Ekvilibrium.

 

Sessioner på Limmud 2023

Visdom för människor i en föränderlig tid – några judiska perspektiv

 

Foto: Caroline Andersson

0 kr