16-17 NOVEMBER 2024

Den 7:e oktober 2023, nästan på dagen 50 år efter att Yom Kippur-kriget inleddes, genomförde Hamas en multidimensionell terrorattack mot Israel via land, luft och hav. I skrivande stund har 1300 israeler dött och runt 150 israeler beräknas hållas som gisslan i Gaza. Den multidimensionella terrorattacken är att betrakta som ett angreppskrig mot Israel.

Hur kunde angreppet ske? Hur ska vi förstå utvecklingen efter angreppet och vilka är de långsiktiga implikationerna?

 

Sessionshållare

Anders Persson

Isabell Schierenbeck

David Stavrou

Willy Silberstein

0 kr