16-17 NOVEMBER 2024

Isabell Schierenbeck är professor i statsvetenskap vid Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet. Schierenbeck forskar om Rödahavsregionen, diasporagrupper och utrikespolitik, integrationspolitik samt israelisk inrikespolitik. Hon har en lång erfarenhet av att arbeta och bo i Israel, bland annat som gästprofessor vid Ben-Gurion universitetet (2021–23) och Hebreiska universitetet i Jerusalem (2023– ).

Hennes forskning publiceras i ledande akademiska tidskrifter/förlag.

 

Sessioner på Limmud 2023

Civil society in Israel’s deepest crisis

Överlever Israels demokrati?

 

Foto: Johan Wingborg

0 kr